Başarısız Bir Plan Ve Yönetici

Başarısız bir planlamanın altında birden fazla neden olabilir. Sadece plan yapmak yeterli değildir. Her etkili planın güçlü bir çaba ile desteklenmesi gerekir. Başarısız bir planın bazı nedenleri şunlar olabilir;

Gerçekçi olmayan hedefler

Sık sık ve planlanmamış değişiklikler

Öngörülemeyen olaylar

Yanlış planlama

Yönetsel Sorunlar

Plan her ne kadar yöneticinin sorumluluğunda olsa da sonuç tamamen onun elinde demenin doğru olacağını düşünmüyorum. Başarısız olan bir planın sebebi kimi zaman uygulayanların yanlış uygulama yapmasından, alt kademelerden veya başka nedenlerden kaynaklanabilir. Fakat bu aşamaları düzgün kontrol etmeyen, yönetmeyen, yönlendirmeyen bir yönetici başarısızlık durumunda şaşırmamalı. Her zaman gidişatı izlemek olası durumlara karşı alternatifler oluşturmak daha doğrudur.

Örneğin; yönetici, planlama sürecinde doğru kişilere doğru sorumlulukları vermedi ve aynı zamanda bilgi aktarımı eksik oldu diyelim. Bunun sonucunda planlamanın başarısız olması yöneticiden kaynaklanmaktadır. Sorumluluğunda ve elinde olan verileri doğru kullanamamıştır. Öte yandan yöneticinin, planlama sürecinde hiç bir hata yapmadığını ve her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediğini düşünelim. Fakat yaşanan bir doğal afet sonucu işletmenin sermayesinde olan araçlar zarar görüyor ve önemli ölçüde maddi kayıp yaşanıyor. Yönetici, planlamanın maliyetinden dolayı plana ara veriliyor. Araya zaman kavramı girince kesinlik azalıyor ve önceden çok başarılı olan plan başarısız oluyor. Burada suç doğrudan planı yapanın, yöneticinin veya uygulayanın değildir. Planlama risk taşır ve kontrol dışı etkenlerden dolayı başarısız olabilir. Tabii bu durumda yönetici planı yeniden gözden geçirebilir veya alternatif belirmemiş olabilirdi. Fakat beklenmedik olaylar her zaman vardır ve tahmin edilemeyebilir. Bu doğrudan yöneticinin ya da başka bir sorumlunun başarısızlığı değildir. Sorumluluk görevler ve onları yerine getirmektir. Yerine getirilmiş görevlere rağmen planın başarısız olması, sorumsuzluktan değildir.

 

Yorum Yap