E-İhracat Nedir ve Avantajları Nelerdir?

Online satış kanalları kullanılarak ürünleri satışları ile ilgili yurt dışında yaşayan bireysel müşterilere satış gerçekleştirmeyi sağlayan ticaret türüdür. E-ihracat yapılırken yurt içine satışlarda müşteriye satış işleminde kesilen faturada KDV’li fatura kesilirken yurt dışımda ki müşteriye satış yapılması durumunda KDV’siz fatura düzenlenmesi gerekmektedir. E-ihracatın gerçekleşmesi mikro ihracatın kullanımı ve Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) düzenlemesi yapılarak işlemler yürütülür. Bu noktada farklı düzenlemelerin ayrıntılarını iyi bilmek gerekmektedir.

Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) ve Mikro İhracat Nedir?

Yurt dışıma yapılan satışın 150 kilogramı ve 7.500 Euro’yu aşmaması durumunda yapılan satış türü mikro ihracat olarak adlandırılmaktadır. Ülke dışına yapılan bu satış ile birlikte Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) çıkartılmaktadır. İhracatın arttırılması ve ekonomik gelirlerde ülkeye gelir elde edilebilmesi için Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) ücretsiz olarak çıkarılmaktadır. Normal ihracat yaparken çıkartılan birçok belgenin çıkartılmasına gerek kalmamaktadır. Üst limitin aşılması durumunda normal beyanname hazırlanması gerekmektedir. Normal beyanname hazırlanması durumunda ise bazı ücretler söz konusu olmaktadır. Bu noktada bazı firmalar kendilerine ait lisanları sayesinde ETGB işlemlerinin yürütülmesini kendileri yapmaktadırlar. Hem işlemlerin hızlı yürümesi hem de daha çok müşteri kazanabilme adına atılmış bir adım olarak görünmektedir.

Normal İhracat ile E-İhracat Arasındaki Farklar

Belirli kurallar çerçevesinde yürütülen uluslararası ticarette gümrük işlemleri hem zaman kaybına hem de para kaybına sebep olmaktadır. E-ihracat yapılırken bu tür zaman kaybı ve para kaybı ortadan kalktığı için çok daha avantajlıdır. Normal ihracat bir işletmeden diğer işletmeye gönderilen mal ile gerçekleşir. E-ihracat ise işletmeden direkt olarak bireysel müşteriye mal satışını gerçekleştir. Gümrük beyannameleri normal ihracatın yapılması durumunda prosedür gereği gümrük müşavirliğince hazırlanmaktadır. E-ihracatın yapılmasında ise gümrük beyannamesi kargo firmaları tarafından elektronik ortamda hazırlanır. KDV iadesi her iki durumda da alınır. Faturalar iki durumda da KDV’siz şekilde kesilir. Ürünün gümrükten geçme süresi normal ihracatta 2 – 7 gün arasında değişmesi söz konusu iken e-ihracat yapılırken bu süre 12 ila 48 saat arasında gerçekleşmektedir. Satış öncesinde ve satış sonrasında normal ihracatta ki maliyetler yüksek olurken e-ihracat ise daha ekonomiktir. Kolaylıklar tanınmasından dolayı oldukça ekonomik olması e-ihracatın gün geçtikçe artışına destek olmaktadır.

E-İhracatın Sunduğu Avantajlar ve Fırsatlar

Doğrudan müşteriye ulaşma imkanı sunması hem satıcı için hem de alıcı için oldukça avantajlıdır. E-ihracat sayesinde çok geniş alanlara yayılmak mümkündür. Bu sayede büyümek daha kolay olmaktadır. Atılan her adım hem ülke ekonomisine katkı sağlamakta hem de ihracat artışına destek olmaktadır. Hızlı teslimat sayesinde müşterinin uzun süreli beklemesi söz konusu olmamaktadır. Böylece ticaret çok daha hızlı ilerlemektedir. Prosedürlerin daha az seviyeye inmesi ile birlikte zamandan kazanç sağlanırken giderlerde de düşüş sağlanmış olmaktadır. Bu durum uluslararası ticarette başka firmalar ile yapılan rekabeti de güçlendirmektedir.

Benzer Yazılar

Bu yazıya benzer içerik bulunamadı.

Yorum Yap